Author: 00075872_lkjl

Opłaty za badania

LKJL informuje, że warunkiem otrzymania wyników badań jest dokonanie wpłaty na konto Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie kwoty wg dostarczonego rachunku.

Read More