Cennik

Cennik opracowano na podstawie stawki laboratorium za roboczo-godzinę, która podlega okresowej waloryzacji.

Na podstawie § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022r w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki  (Dz.U.2022.2363 z późn. zm.) leki recepturowe i apteczne podlegają badaniom jakościowym (…) na koszt apteki, która je sporządziła.

Koszty badań prób zleconych obciążają zleceniodawcę.

Warunkiem otrzymania wyników badań jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy: 24 1010 1528 0007 8122 3100 0000 Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie kwoty wg dostarczonego rachunku.

Od dnia 01.04.2023 r. wartość jednej roboczogodziny wynosi 50,00 zł.

Koszt analizy wody do receptury aptecznej, wg aktualnej Farmakopei Polskiej:

 • do sporządzania leków niejałowych 9,0 h x 50,00 zł = 450,00 zł
 • do sporządzania leków niejałowych i jałowych niepoddawanych końcowemu wyjaławianiu 11,5 h x 50,00 zł = 575,00 zł
 • do sporządzania leków niejałowych, leków jałowych niepoddawanych i poddawanych końcowemu wyjaławianiu 14,0 h x 50,00 zł = 700,00 zł
 • do sporządzania leków niejałowych, leków jałowych niepoddawanych i poddawanych końcowemu wyjaławianiu oraz leków pozajelitowych poddawanych wyjaławianiu 20,5h x 50,00 zł = 1025,00 zł
 • woda w pojemnikach (do sporządzania leków niejałowych i jałowych) 14,25 h x 50,00 zł = 712,50 zł

Koszt analizy wody oczyszczonej przeznaczonej do sporządzania roztworów do dializy,
wg aktualnej Farmakopei Polskiej:

 • całość badania: 19,0h x 50,00 zł = 950,00
 • badanie mikrobiologiczne i endotoksyny 12,5 h x 50,00 zł = 625,00
 • badanie fizykochemiczne 7,5h x 50,00 zł = 375,00 zł
 • badanie mikrobiologiczne (bez endotoksyn) 6,0 h x 50,00 zł = 300,00 zł
 • endotoksyny 7,5h x 50,00 zł = 375,00 zł

Koszty badania skuteczności sterylizacji:

 • suchym, gorącym powietrzem ( Sporal S) 1,0h x 50,00 zł = 50,00 zł
 • parą wodną:
   • test paskowy ( Sporal A) 1,0h x 50,00 zł = 50,00 zł
   • wskaźnik fiolkowy 0,5h x 50,00 zł = 25,00

Wstępna kalkulacja kosztów monitoringu środowiska wytwarzania/sporządzania leku (bez ceny przejazdu do zleceniodawcy oraz dodatkowo zużytych materiałów jednorazowych i środków dezynfekcyjnych):

 • receptura jałowa/pracownia cytostatyków z lożą laminarną – 12h x 50,00 zł = 600,00 zł
 • receptura niejałowa, receptura jałowa/cytostatyków z lożą laminarną 17h x 50,00 zł = 850,00 zł

Ostatecznie koszty monitoringu ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju i rozkładu pomieszczeń czystych oraz ich wyposażenia.

Koszty badań (leków recepturowych, leków aptecznych kontroli seryjnej surowców) wg indywidualnej kalkulacji kosztów, każdorazowo przedstawianej do zatwierdzenia PWIF.