Przyjmowanie próbek do badań:
pn-pt, godz. 7.00 - 14.00

Cennik

Cennik opracowano na podstawie stawki laboratorium za roboczo-godzinę, która podlega okresowej waloryzacji.

Koszty badań prób pobranych przez inspektorów farmaceutycznych w ramach kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych obciążają:

 • kontrolowanego w przypadku wyników negatywnych,
 • budżet państwa w przypadku wyników pozytywnych.

Koszty badań prób zleconych obciążają zleceniodawcę.

Warunkiem otrzymania wyników badań jest dokonanie wpłaty na konto Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie kwoty wg dostarczonego rachunku.

Od dnia 15.02.2020 r. wartość jednej roboczo-godziny wynosi 37,00 zł.

Pełny koszt analizy wody, wg aktualnej FP, obejmujący parametry fizykochemiczne i czystość mikrobiologiczną.

 • Woda do receptury aptecznej wytwarzana w aptece – woda do bezpośredniego użycia:
  • do sporządzania leków niejałowych 9,0 h x 37,00 zł = 333,00 zł
  • do sporządzania leków niejałowych i jałowych niepoddawanych końcowemu wyjaławianiu 11,5 h x 37,00 zł = 425,50 zł
  • do sporządzania leków niejałowych, leków jałowych niepoddawanych i poddawanych końcowemu wyjaławianiu 14,0 h x 37,00 zł = 518,00 zł
  • do sporządzania leków niejałowych, leków jałowych niepoddawanych i poddawanych końcowemu wyjaławianiu oraz leków pozajelitowych poddawanych wyjaławianiu 19,0 h x 37,00 zł = 703,00 zł
 • Woda do receptury aptecznej – woda w pojemnikach:
  • do sporządzania leków niejałowych i jałowych 15,25 h x 37,00 zł = 564,20 zł
  • woda do wstrzykiwań wyjałowiona  19,25 h x 37,00 zł = 712,20 zł
 • Woda oczyszczona produkcyjna przeznaczona do dializ:
  • badanie fizykochemiczne + badanie mikrobiologiczne + endotoksyny: 17,5h x 37,00 zł = 647,50
  • badanie fizykochemiczne + badanie mikrobiologiczne (bez endotoksyn): 12,5h x 37,00 zł = 462,50
  • badanie fizykochemiczne 10,0h x 37,00 zł = 370,00 zł
  • badanie mikrobiologiczne (bez endotoksyn) 3,5h x 37,00 zł = 129,50
  • badanie mikrobiologiczne + endotoksyny 8,5h x 37,00 zł = 314,50
  • endotoksyny 6,0h x 37,00 zł = 222,00 zł
 • Badanie skuteczności sterylizacji:
  • suchym, gorącym powietrzem ( Sporal) 1,0h x 37,00 zł = 37,00 zł
  • parą wodną:
   • test paskowy ( Sporal A) 1,0h x 37,00 zł = 37,00 zł
   • fiolka ( Attest) 0,5h x 37,00 zł = 18,50
 • Wstępna kalkulacja kosztów monitoringu środowiska wytwarzania/sporządzania leku (bez kosztów przejazdu do zleceniodawcy):
  • receptura: czystość mikrobiologiczna powietrza (3 pkt) i powierzchni (3 pkt) 8,5h x 37,00 zł + 96 zł (koszty dod.) = 410,50
  • komora laminarna: czystość mikrobiologiczna powietrza (3 pkt) i powierzchni (3 pkt), ilość cząstek (1 pkt) 10h x 37,00 zł + 96 zł (koszty dodat.) = 466,00 zł
 • Pozostałe badania (KSW, leki recepturowe i apteczne) wg indywidualnej kalkulacji kosztów, każdorazowo przedstawiane do zatwierdzenia PWIF.