Przyjmowanie próbek do badań:
pn-pt, godz. 7.00 - 14.00

Cennik

Cennik opracowano na podstawie stawki laboratorium za roboczo-godzinę, która podlega okresowej waloryzacji.

Koszty badań prób pobranych przez inspektorów farmaceutycznych w ramach kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych obciążają:

 • kontrolowanego w przypadku wyników negatywnych,
 • budżet państwa w przypadku wyników pozytywnych.

Koszty badań prób zleconych obciążają zleceniodawcę.

Warunkiem otrzymania wyników badań jest dokonanie wpłaty na konto Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie kwoty wg dostarczonego rachunku.

Od dnia 2.10.2017 r. wartość jednej roboczo-godziny wynosi 35,00 zł.

Pełny koszt analizy wody, wg aktualnej FP, obejmujący parametry fizykochemiczne i czytość mikrobiologiczną.

 • Woda do receptury aptecznej wytwarzana w aptece – woda do bezpośredniego użycia:
  • do sporządzania leków niejałowych:
   • woda oczyszczona produkcyjna (<100cfu/ml) 9,0 h x 35,00 zł = 315,00 zł
  • do sporządzania leków jałowych niepoddawanych końcowemu wyjaławianiu:
   • woda wyjałowiona spełniająca minimum wymagania wyjałowionej wody oczyszczonej produkcyjnej (jałowość) 11,5 h x 35,00zł = 402,50 zł
  • do sporządzania leków jałowych, w tym leków do oczu, poddawanych końcowemu wyjaławianiu:
   • woda do wstrzykiwań produkcyjna (<10cfu/100ml) 7,0 h x 35,00 zł = 245,00 zł
   • woda wysokooczyszczona (<10cfu/100ml) 7,0 h x 35,00 zł = 245,00 zł
  • do sporządzania leków pozajelitowych poddawanych wyjaławianiu:
   • woda do wstrzykiwań produkcyjna (<10cfu/100ml + endotoksyny) 12,0 h x 35,00 zł = 420,00 zł
 • Woda do receptury aptecznej – woda w pojemnikach:
  • do sporządzania leków niejałowych:
   • woda oczyszczona w pojemnikach wyjałowiona (jałowość) 15,25 h x 35,00 zł = 533,70 zł
  • do sporządzania leków jałowych, w tym leków do oczu:
   • woda oczyszczona w pojemnikach wyjałowiona (jałowość) 15,25 h x 35,00zł = 533,70 zł
   • woda do wstrzykiwań wyjałowiona (jałowość) 19,25 h x 35,00zł = 673,70 zł
 • Woda oczyszczona produkcyjna przeznaczona do dializ:
  • badanie fizykochemiczne + badanie mikrobiologiczne + endotoksyny: 17,5h x 35,00 zł = 612,50 zł
  • badanie fizykochemiczne + badanie mikrobiologiczne (bez endotoksyn): 12,5h x 35,00 zł = 437,50 zł
  • badanie fizykochemiczne 10,0h x 35,00 zł = 350,00 zł
  • badanie mikrobiologiczne (bez endotoksyn) 3,5h x 35,00 zł = 122,50 zł
  • badanie mikrobiologiczne + endotoksyny 8,5h x 35,00 zł = 297,50 zł
  • endotoksyny 6,0h x 35,00 zł = 210,00 zł
 • Badanie skuteczności sterylizacji:
  • suchym, gorącym powietrzem ( Sporal) 1,0h x 35,00 zł = 35,00 zł
  • parą wodną:
   • test paskowy ( Sporal A) 1,0h x 35,00 zł = 35,00 zł
   • fiolka ( Attest) 0,5h x 35,00 zł = 17,50 zł
 • Wstępna kalkulacja kosztów monitoringu środowiska wytwarzania/sporządzania leku (bez kosztów przejazdu do zleceniodawcy):
  • receptura: czystość mikrobiologiczna powietrza (3 pkt) i powierzchni (3 pkt) 8,5h x 35,00 zł + 96 zł (koszty dod.) = 393,50 zł
  • komora laminarna: czystość mikrobiologiczna powietrza (3 pkt) i powierzchni (3 pkt), ilość cząstek (1 pkt) 10h x 35,00 zł + 96 zł (koszty dod.) = 446,00 zł
 • Pozostałe badania (KSW, leki recepturowe i apteczne) wg indywidualnej kalkulacji kosztów, każdorazowo przedstawiane do zatwierdzenia PWIF.