Instrukcje i formularze

Instrukcje laboratoryjne

  • Instrukcja pobierania wody oczyszczonej produkcyjnej do badań – INSTRUKCJA LKJL/IPL/01
  • Kontrola skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem za pomocą wskaźnika Sporal S – INSTRUKCJA LKJL/IPL/02
  • Instrukcja przeprowadzenia skuteczności sterylizacji w autoklawach za pomocą wskaźnika Attest 1262. – INSTRUKCJA LKJL/IPL/03
  • Instrukcja pobierania wody oczyszczonej stosowanej do rozcieńczania koncentratów do dializ – INSTRUKCJA LKJL/IPL/05
  • Instrukcja przygotowania komory laminarnej i pomieszczeń czystych w aptece  do monitorowania czystości mikrobiologicznej – INSTRUKCJA LKJL/IPL/06

 Formularze laboratoryjne

klauzula