Instrukcje i formularze

Instrukcje laboratoryjne

  • Instrukcja pobierania wody do użytku aptecznego  – INSTRUKCJA LKJL IPL 01
  • Kontrola skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem za pomocą wskaźnika Sporal S – INSTRUKCJA LKJL/IPL/02
  • Instrukcja przeprowadzania skuteczności sterylizacji w autoklawach za pomocą ampułkowego wskaźnika biologicznego – INSTRUKCJA LKJL IPL 03
  • Instrukcja pobierania wody oczyszczonej stosowanej do sporządzania roztworów do dializy – INSTRUKCJA LKJL IPL 05
  • Instrukcja przygotowania komory laminarnej i pomieszczeń czystych w aptece  do monitorowania czystości mikrobiologicznej – INSTRUKCJA LKJL/IPL/06

 Formularze laboratoryjne