Przyjmowanie próbek do badań:
pn-pt, godz. 7.00 - 14.00

Jakość badań

Misja

Naszym celem jest rzetelne i szybkie wykonywanie badań jakościowych leków i surowców farmaceutycznych wg wymagań formalnych FP, Ph. Eur. USP, British Ph. i innych.

Mając na uwadze dobro pacjenta i satysfakcję klientów/zleceniodawców zapewniamy usługi analityczne na wysokim poziomie. Działamy zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz uczestniczymy w polskich i zagranicznych badaniach biegłości.

Nieustannie podnosimy kwalifikacje i aktualizujemy wiedzę w dziedzinie farmacji ze szczególnym uwzględnieniem jakości leku.